Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Φορολογική δήλωση 2013, taxisnet: ποιοι πρέπει να κάνουν και πότε

Τι αλλάζει με την φορολογική δήλωση 2013 ποιοι πρέπει να κάνουν μέσω taxisnet; Διαβάστε πότε και πως τι προβλέπει ο νέος φορολογικός νόμος για τη φορολογική δήλωση 2013.
Υποχρεωτική γίνεται από η φορολογική δήλωση 2013 για όλα τα φυσικά πρόσωπα απ;o 18ου χρονων και πάνω χωρις εξαιρέσεις.
Η φορολογική δήλωση 2013 πλεον θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από όλους ενώ, ενώ καθιερώνεται κάθε χρόνο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Αυτό που αλλάζει είναι ότι ενώ πέρσι υπήρχε το όριο των 3000 € για την υποβολή φορολογικής δήλωσης από φέτος κάνουν φορολογική δήλωση άπαντες.
Σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο ορίζεται για τη φορολογική δήλωση 2013, μέσω taxisnet, όι:
Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, εφόσον προσκληθεί γι” αυτό εγγράφως από τον αρµόδιο προϊστάµενο της Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Πότε κάνουμε Φορολογική δήλωση 2013:
Η Φορολογική δήλωση 2013 υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδοµών από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου κάθε έτους. Ως χρόνος βεβαίωσης του φόρου για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα θεωρείται ο μήνας Ιούλιος.
Ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα καταβάλλεται σε τρεις ίσες δόσεις, έως το τέλος Αυγούστου, έως το τέλος Οκτωβρίου και έως το τέλος Δεκεμβρίου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο του οικείου οικονοµικού έτους, καταβάλλεται σε δύο δόσεις και αν βεβαιώνεται τον Οκτώβριο, σε μία δόση. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης – για εμπρόθεσμες δηλώσεις – παρέχεται έκπτωση 1,5% επί του οφειλόμενου φόρου.
Διαβάστε το φορολογικό οδηγό για τη φορολογική δήλωση 2013.

like