Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Οι πίνακες με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ανά περιοχή και ζώνη σε όλη την Ελλάδα

Οι πίνακες με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ανά περιοχή και ζώνη σε όλη την Ελλάδα


Από 5% έως και 20,59% μειώνονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε όσες περιοχές της χώρας οι ισχύουσες μέχρι πρότινος τιμές της Εφορίας κυμαίνονταν από 700 έως 4.000 ευρώ ανά τ.μ. όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση που υπογράφηκε την Τρίτη 19-1-2016. Το σύστημα των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων αναμένεται να καταργηθεί εντός του τρέχοντος έτους και να αντικατασταθεί από μια άλλη μέθοδο προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που θα βασίζεται αποκλειστικά στις πραγματικές τιμές. Η νέα αυτή μέθοδος που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2017 θα προκαλέσει αυξήσεις στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων στις φτωχές και υποβαθμισμένες περιοχές, όπου σήμερα οι αντικειμενικές τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα από τις πραγματικές τιμές της αγοράς. Για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων φθάνουν μέχρι τα 650 ανά τ.μ. ή υπερβαίνουν τις 4.000 ευρώ ανά τ.μ. δεν επέρχονται καθόλου μεταβολές στις αντικειμενικές αξίες. Όπου προβλέπονται μειώσεις, αυτές ισχύουν αναδρομικά από τις 21 Μαϊου 2015, όπως επιτάσσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αποτέλεσμα να μειώνονται αναδρομικά από την ημερομηνία αυτή οι φόροι για μεταβιβάσεις, κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 18η-1-2016. Το αποτέλεσμα θα είναι το Δημόσιο να υποχρεωθεί να επιστρέψει σε χιλιάδες πολίτες φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ που ήδη αυτοί κατέβαλαν κατά την περίοδο από την 21η-5-2015 έως την 18η-1-2016, λόγω του υπολογισμού των φορολογητέων αξιών των μεταβιβασθέντων ακινήτων με τις προϊσχύσασες αντικειμενικές αξίες. Αναδρομικές μειώσεις αναμένονται και για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας της περιόδου από 21-5-2015 έως 18-1-2016. Αντιθέτως, οι νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες δεν θα έχουν καμία επίπτωση στον ΕΝΦΙΑ που πληρώνουμε για το έτος 2015, δεδομένου ότι για το υπολογισμό του φόρου αυτού έχουν ληφθεί υπόψη οι αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν την 1η-1-2015. Η κλίμακα με τις μεταβολές ανάμεσα στις παλαιές και τις νέες αντικειμενικές αξίες την οποία προβλέπει η υπουργική απόφαση και παρουσιάζουμε παρακάτω δείχνει, για τις περιοχές όπου οι τιμές μέχρι πρότινος κυμαίνονταν από 700 έως 4.000 ευρώ ανά τ.μ. ότι οι μειώσεις στις  λεγόμενες πιο "φθηνές" και πιο "ακριβές" περιοχές είναι μικρότερες από τις μειώσεις στις λεγόμενες "μεσαίες" περιοχές. Ειδικότερα: α) για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 700 έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστά από 5,56% έως 10% ή από 50 έως 100 ευρώ ανά τ.μ. β) για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 1050 έως 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστά από 8,33% έως 20,59% ή από 100 έως 350 ευρώ ανά τ.μ. γ) για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 2.050 έως 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστά από 15,25% έως 19,57% ή από 350 έως 500 ευρώ ανά τ.μ. δ) για τις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 3.050 έως 4.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, οι μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστά από 5% έως 9,84% ή από 200 έως 300 ευρώ ανά τ.μ.

www.dikaiologitika.gr

like